Maršruts

17.06.2011.

Mūsu šī brīža atrašanās vieta:

(Alternatīva 1 un alternatīva 2)